English

Arazi Kullanımı

Arazi örtüsü terimi sıkça arazi kullanımı tanımı ile birlikte kullanılır. Fakat bu iki terim eş anlamlı değildir. Arazi örtüsü yeryüzünü kaplayan bitki örtüsü ve insan yapımı yapıları ifade eder. Arazi kullanımı ise araziye ilişkin insan aktivitelerini ifade eder.

Arazi örtüsü terimi, dünya üzerinde var olan özelliklerin çeşidi ile ilgilidir. Tarım alanları, göller, ağaçlar ve otoyolların hepsi arazi örtüsü çeşitlerine örnektir. Arazi kullanımı terimi ise belirli arazi parçası ile ilgili insan aktivitesi ve ekonomik fonksiyonu ile ilişkilidir.

Arazi Kullanımına Dair ÖrneklerKonya iline ait 1990, 2000, 2006 ve 2009 uydu görüntülerinde yıllara göre arazi kullanımına ait değişimler gözlenmektedir. Son yıllarda Konya ilinin hızla gelişmesine ve buna bağlı olarak istihdam ihtiyacının artması nedeniyle gelişen sanayi kuruluşlarının mera alanları üzerine yerleşimi yıllara ait uydu görüntülerinde belirgin bir şekilde izlenmektedir.